در و پنجره متمایز

آق پروفیل؛ متخصص در تولید در و پنجره دو جداره

سیستم UPVC ما با بیشترین توجه به نیاز مشتریان به منظور ایجاد رفاه و امنیت تولید شده است. آق ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد و این درحالی ست که مبنای اصلی ما فراهم آوردن عالیترین عایق بندی و بهره وری بهینه از انرژی، بدون توجه به فضای درخواست شده می باشد.

پروفیل

چند ضلعی ساخته شده از پودر پی وی سی و افزودنی ها است که توسط دستگاه اکسترودر تولید می شود بیشتر »
در و پنجره upvc

در و پنجره

پنجره ای که برای ساخت آن از پروفیل UPVC استفاده می شود و شیشه آن دو جداره است بیشتر »
شیشه های دوجداره

شیشه دوجداره

شیشه ساده بصورت جام, که به طریق کاملا صنعتی برش, شست و شو , خشک و لکه گیری می شود. بیشتر »

دیوار پوش

ورقی از جنس”یو پی وی سی”که برای پوشش سقف در نمای داخلی یا بر روی دیوار مورد استفاده قرار میگیرد. بیشتر »

اخبار

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده برای دومین سال متوالی