وبلاگ


تعویض پنجره های قدیمی

امروزه با بالا رفتن هزینه های انرژی در ساختمان بحث استقبال از فناوریهای نوین در ساختمان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است تا بتواند بخش عمده ای از مصرف انرژی را در ساختمان کاهش داده و در نتیجه هزینه های مالی را کاهش دهند. پنجره با داشتن سهم مهمی در اتلاف انرژی در ساختمان و  واحد مسکونی نقش عمده ای را در این زمینه ایفا  می کند ،در کشور ما  به علت وجود پنجره های قدیمی از جمله آهنی، چوبی و آلومنیومی ، اتلاف انرژی بسیاری را شاهد هستیم.


انواع پنجره

استفاده بهینه از فضا و نیز به منظور اطمینان از تهویه مناسب پنجره، نحوه بازکردن آن نقش مهمی دارد و البته نوع پنجره باید متناسب با معماری ساختمان باشد.


چرا در و پنجره های UPVC

به دلیل خصوصیات ویژه پنجره های UPVC این پنجره ها دارای بزرگترین سهم بازار در اروپای مدرن و در نتیجه محبوب ترین پنجره ها هستند.


پروفیل های در و پنجره upvc