آموزش


پروفیل گالوانیزه و نصب یراق آلات

در یراق بندی درب و پنجره لولاهای مورد استفاده باید قابل تنظیم باشد. فاصله نصب لولاها برای پنجره ها حداکثر ۵۰ سانتی متر برای درب ها حداکثر ۷۵ سانتی متر


استاندارد های مونتاژ در و پنجره

تاعرض ۵۰ سانتی متر یک عدد در وسط قاب و تاعرض ۱۰۰ سانتی متر دوعدد درکناره های قاب و برای عرض بشتر از ۱۰۰ سانتی متر،به ازای هر ۵۰ سانتی متر یک شیار بیرون قاب ایجاد شود (به ازای هر شیار بیرون قاب لازم است دو عد شیار داخل قاب ایجاد گردد)


استانداردهای انبار و نگهداری

فاصله قوطی ها در عرض قفسه ۷۰-۵۰ سانتی مترمی باشد.به نسبت افزایش تعداد بسته های پروفیل که روی هم قرار میگیرند فاصله قوطی ها کاهش میابد.


نگهداری از در و پنجره های UPVC

برای تمیز کردن پنجره ها می توانید از مخلوط آب و صابون استفاده کنید تا بدون باقی گذاشتن اثر گردو غبار، پنجره ها را براق سازد.پارچه ای را که جهت تمیز نمودن پنجره ها انتخاب می کنید، می بایست بدون پرز باشد تا بتوان به راحتی سطوح پنجره ها را تمیز کرد.


اصطلاحات فنی در و پنجره upvc

فریم انتظار :قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × ۶۰ که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب می گردد . یا سطح سنگ تراز که پنجره ها بر روی آن قرار می گیرد . البته قوطی آهنی ارجح تر است و نصب پنجره ها سریعتر و تمیزتر بر روی آن صورت می گیرد.