نکات مهم در مونتاژ در و پنجره

  • انحراف مجاز برای ارتفاع و عرض کل قاب مونتاژ شده 3± میلیمتر نسبت به اندازه کار (اختلاف در هر نقطه نباید بیش از 3 میلی متر باشد)
  • مقدار همپوشانی بازشو و فرم باید 1±8میلیمتر باشد.

 

پاسخ دهید