نکات مهم در مونتاژ در و پنجره

نکات مهم در مونتاژ در و پنجره

  • انحراف مجاز برای ارتفاع و عرض کل قاب مونتاژ شده ۳± میلیمتر نسبت به اندازه کار (اختلاف در هر نقطه نباید بیش از ۳ میلی متر باشد)
  • مقدار همپوشانی بازشو و فرم باید ۱±۸میلیمتر باشد.

 

۱۰۵ بازدید
پروفیل های در و پنجره upvc