نصب در و پنجره های upvc

  • تراز بودن قاب پنجره
  • فاصله باد خور از طرفین درب و پنجره حداقل 5میلیمتر (جهت تزریق فوم پلی یورتان و چسب سیلیکون)
  • فاصله پیچ نصب از گوشه ها 15 سانتی متر و مابین پیچ ها 70 سانتی متر باشد.(مطابق شکل زیر)


نحوه نصب قاب پنجره


نحوه نصب قاب کشویی تک ریل


نحوه نصب قاب کشویی جفت ریل


  1. استفاده از فیلر فاصله انداز بین قاب و پنجره در کناره های پیچ نصب به علت عدم خمیدگی و تغییر شکل پنجره ها هنگام نصب مطابق شکل زیر

 

  1. تزریق فوم پلی یورتان
  2. چسب کاری با چسب سیسلکون ماستیک پس از خشک شدن فوم
  3. فیلر گذاری هنگام نصب شیشه لنگه های باز شو مطابق شکل زیر

نصب شیشه و فیلر گذاری (پنجره تک حالته – دوحالته – کشویی)


  1. قرار دادن در پوش تخلیه آب باران در نمای بیرون درب و پنجره
  2. جدا کردن برچسب پروفیل

پاسخ دهید