شیشه های طرح دار

شیشه های طرح دار

نوعی از شیشه با عنوان شیشه سند بلاست شناخته می‌شود. در واقع فرایند مات شدن شیشه را سند بلاست گویند. در طی اجرای این تکنیک ساینده‌های معدنی یا پایه خاک با شتاب بالایی که به دست می‌آورند، بر روی سطح قطعه موردنظر پرتاب می‌شوند. در شیشه سند بلاست، عمل سند بلاست باعث مات شدن شیشه از طریق پاشیدن شن و ماسه با شدت زیاد بر روی هر نوع شیشه‌ای می‌شود.سندبلاست بر روی کل سطح شیشه و یا قسمت هایی که بعد از عملیات شن پاشی باید بصورت لوگو طرح یا نوشته به صورت مات نمایش داده شود انجام میپذیرد.

۸۵ بازدید
پروفیل های در و پنجره upvc