اصطلاحات فنی در و پنجره upvc


ابعاد بيرون به بيرون

ارتفاع و عرض بيرون به بيرون يك محصول كه برحسب ميلي متر بيان مي شود.


يراق آلات

تمامي تجهيزات ضروري براي باز و بسته كرد ن بخش هاي متحرك در و پنجره، نظير لولا، قفل و…


كتيبه

بخش كوچك بالايي يك در يا پنجره كه مي تواند قابل باز شدن باشد


فریم انتظار

قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × ۶۰ که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب می گردد . یا سطح سنگ تراز که پنجره ها بر روی آن قرار می گیرد . البته قوطی آهنی ارجح تر است و نصب پنجره ها سریعتر و تمیزتر بر روی آن صورت می گیرد.

بادخور

فاصله بين دو سطح و / يا لبه همجوار ، براي مثال فاصله بين كنار ه يا لنگه در و كناره لولاخور چهارچوب.

حركت دوطرفه

حركت لنگه در يا پنجره كه در دو جهت باز مي شود.

درجه مقاومت

ميزان مقاومت در يا پنجره

درزبند

ماده مسدودكننده در داخل درز كه از عبورعناصر ناخواسته جلوگيري مي كند.

نوار درزبند

نوار انعطاف پذيري كه براي كاهش نفوذ هوا وآب طراحي شده است

آب بندي

قابليت يك در يا پنجره بسته در جلوگيري ازعبور آب تحت تأثير فشار تفاضلي.

پاسخ دهید