اصطلاحات فنی در و پنجره upvc

اصطلاحات فنی در و پنجره upvc


ابعاد بیرون به بیرون

ارتفاع و عرض بیرون به بیرون یک محصول که برحسب میلی متر بیان می شود.


یراق آلات

تمامی تجهیزات ضروری برای باز و بسته کرد ن بخش های متحرک در و پنجره، نظیر لولا، قفل و…


کتیبه

بخش کوچک بالایی یک در یا پنجره که می تواند قابل باز شدن باشد


فریم انتظار

قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × ۶۰ که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب می گردد . یا سطح سنگ تراز که پنجره ها بر روی آن قرار می گیرد . البته قوطی آهنی ارجح تر است و نصب پنجره ها سریعتر و تمیزتر بر روی آن صورت می گیرد.

بادخور

فاصله بین دو سطح و / یا لبه همجوار ، برای مثال فاصله بین کنار ه یا لنگه در و کناره لولاخور چهارچوب.

حرکت دوطرفه

حرکت لنگه در یا پنجره که در دو جهت باز می شود.

درجه مقاومت

میزان مقاومت در یا پنجره

درزبند

ماده مسدودکننده در داخل درز که از عبورعناصر ناخواسته جلوگیری می کند.

نوار درزبند

نوار انعطاف پذیری که برای کاهش نفوذ هوا وآب طراحی شده است

آب بندی

قابلیت یک در یا پنجره بسته در جلوگیری ازعبور آب تحت تأثیر فشار تفاضلی.

۱۵۱ بازدید
پروفیل های در و پنجره upvc